เอกสาร หนังสือ คำสั่ง Download

เรื่อง : การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
เรียน : คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่าน
เนื้อหา : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ
กลุ่มงาน/ฝ่าย : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แนบไฟล์ :
[]2016626113907.doc]
ผู้นำส่ง : pimsuda เมื่อ : 26 มิ.ย. 2559 ip:182.52.32.227 เปิด : 76 ครั้ง